...รู้จัก - นักเขียน...


JOH BURUT

OWNER / FOUNDER / WRITERวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)

พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

_________________________________

วิศวกรและนักขับทดสอบรถยนต์

Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd.

_________________________________

วิศวกรและนักขับทดสอบรถยนต์

Nissan Motor Asia Pacific Co., Ltd.

_________________________________

FACEBOOK - Joh Burut

MAIL - uppsala1990@gmail.com

CALL - 087-916-9296บทความเรียบเรียงโดย Joh Burut

บทความทั้งหมด

Get Connected | ติดต่อกับพวกเราได้ที่...